دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion 20xi 20-inch

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای صفحه نمایشگر HP Pavilion 20xi 20-inch در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Adjustment Pattern Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.11   انتشار : 2.­80 Rev.­A

  اندازه : 390 Kb   (INSTALLSHIELD)

  202 جستجوها
 • My Display درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.03   انتشار : 2.­10.­009 Rev.­ A

  اندازه : 26.19 Mb   (INSTALLSHIELD)

  202 جستجوها
 • Pavilion 20xi IPS LED Backlit Monitor درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.05   انتشار : 2.­00 Rev.­ A

  اندازه : 351 Kb   (INSTALLSHIELD)

  186 جستجوها
 • HP Pavilion 20xi 20-inch نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  159 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP صفحه نمایشگرها